Strona głównaITKoncepcja planowania produkcji

Koncepcja planowania produkcji

Planowanie produkcji jest podstawą biznesu. Żadna firma produkcyjna nie mogłaby funkcjonować bez zaplanowania swojej produkcji. Zajmują się tym zwykle logistycy i planiści. Czym jest planowanie produkcji i jak nią zarządzać?

Czym jest planowanie produkcji?

Planowanie produkcji jest zarządzaniem produkcją poprzez dokładne zaplanowanie, ile towaru zostanie wyprodukowane w określonym czasie, jakiej jakości będzie ten towar, w jaki sposób zostanie wyprodukowany. Produkcję rozkłada się również na określone odcinki czasu. W planowaniu produkcji bierze się pod uwagę osiągnięcie celu sprzedażowego, zyski, produktywność, ale też utrzymanie standardów obsługi klienta. Należy uwzględnić także ograniczenia w uzyskaniu planowanej produkcji, takie jak np. awarie maszyn, opóźnienia dostaw, brak porozumienia z klientem, brak wymaganych narzędzi czy powierzchni lub słaba jakość dostarczonych materiałów.

Jak efektywnie zarządzać planowaniem produkcji?

Wiele firm do planowania produkcji używa narzędzi takich, jak MS Excel. Nie jest to jednak efektywne podejście – nie zapewnia elastyczności, spójności danych ani łatwości ich edytowania. Najlepszym sposobem zarządzania planowaniem produkcji jest wykorzystywanie systemów APS lub ERP. Systemy te pozwalają na łatwą wymianę danych i integrację przepływu informacji w firmie. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) i ASP (Advanced Planning adn Scheduling) to zaawansowane narzędzia umożliwiające planowanie produkcji uwzględniające procesy w przedsiębiorstwie oraz aktualną zdolność produkcyjną. Wszelkie zmiany w procesie produkcyjnym – np. awarie czy opóźnienia – są w czasie rzeczywistym brane pod uwagę przy planowaniu produkcji i wpływają na ten plan. System pozwala na układanie harmonogramu produkcji i przewidywanie terminu dostawy czy maksymalnej produkcji dla określonej daty. System ERP lub ASP warto wdrożyć szczególnie w większych przedsiębiorstwach, w których trzeba zarządzać produkcją w sposób bardziej zaawansowany, a wszelkie zmiany powinny być szybko brane pod uwagę przy sporządzaniu planu.za

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne