Strona głównaBiznesCo zrobić z nadpłatą podatku?

Co zrobić z nadpłatą podatku?

Każdy z podatników ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do końca kwietnia. Urząd Skarbowy w ciągu 3 miesięcy ustosunkuje się do naszej sytuacji podatkowej z ubiegłego roku oraz dokona zwrotu, jeżeli na koncie danego podatnika powstała nadpłata podatku.

Zwrot nadpłaty podatku jest jednym z podstawowych praw każdego z podatników, a uregulowanie powstałej niedopłaty na rzecz Urzędu Skarbowego obowiązkiem. Wynika to z faktu, że podatnik jest zobowiązany do uregulowania jedynie wysokości podatku wynikającej z obowiązków prawa. Nadpłata podatku powstanie wtedy, gdy podatnik zapłacił podatek nienależny lub wyższy niż wymagana wartość podatku, lub gdy pracodawca pobrał nienależny podatek z wynagrodzenia pracownika i przekazał go na konto fiskusa. Jeżeli łączna wartość zaliczek pobranych od naszego wynagrodzenia na poczet podatku jest wyższa niż wyliczona pod koniec roku przez Urząd Skarbowy za dany rok podatkowy.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku?
Ewentualną nadpłatę podatku fiskus zwróci nam przy użyciu jednego z dostępnych sposób – przekazem pocztowym w gotówce lub przelewem na wcześniej wskazany numer konta bankowego. Zwrot nadpłaty podatku nastąpi w przeciągu 90 dni, jeżeli poprawnie wypełniliśmy deklarację PIT. Im wcześniej potwierdzimy deklarację PIT dostępną w sieci od roku podatkowego 2019 lub wypełnimy właściwy formularz podatkowy, tym szybciej środki znajdą się na naszym koncie. Jeżeli kwota zwrotu jest bardzo niska, Urząd Skarbowy nie musi zwracać nadpłaty i może skorzystać z tego prawa. Jeżeli posiadamy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, może on również zatrzymać należną sobie kwotę. Podobna sytuacja może wystąpić, jeżeli zalegamy ze spłatą otrzymanych mandatów lub mamy inne zobowiązania w stosunku do państwa, których nie uregulowaliśmy w terminie.

Zwrot podatku zawsze przysługuje podatnikowi, jeżeli został niewłaściwie pobrany. Jeżeli Urząd Skarbowy nie wyliczyłam nadpłaty podatku, a sądzimy że takowa mogła wystąpić, warto złożyć wniosek o jej stwierdzenie. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Podatnik musi określić wysokość nadpłaty w złożonym wniosku, przedstawić wszystkie swoje dane i wskazać rok podatkowy, którego dotyczy wątpliwość względem rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne